Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 Forside                                     VÅR VISJON                   Frelse   Forbønn  

 

 

   Innholdsfortegnelse

 

Efeserne 6, 12

"Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet."

 

1.Korinterne 15, 57

"Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!  Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves."

 

Å INNTA

NORGE FOR JESUS

 

Romerne 10, 17

"så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord."

 

Matteus 22, 9

"Gå derfor ut på veikryssene og innby til bryllupet alle dere finner."

 

------------------------------------------------------

 

 

 

 

Om Norge for Jesus

 

Dette tror vi

 

-----------------------

 

 

Hebreerbrevet 12, 1-3

 

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss,  med blikket festet på Ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.  Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse.