Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 

 

 Forside                                          OM PÅSKEN (2)           Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

LUKAS KAPITTEL 22 - 24

 

Det nærmet seg nå høytiden med usyret brød, som også kalles påske.  Overprestene og de skriftlærde prøvde å finne ut hvordan de skulle få Jesus ryddet av veien, for de var redde for folket.

Da fór Satan inn i Judas, han som hadde tilnavnet Iskariot og var en av de tolv.   Han gikk av sted og snakket med overprestene og offiserene ved tempelvakten om hvordan han kunne utlevere Jesus til dem.   De ble glade og var enige om å gi ham penger.   Judas godtok dette, og fra da av søkte han en anledning til å forråde Jesus en gang han ikke hadde mengden omkring seg. 

 

Det siste måltidet

Så kom den dagen under høytiden med usyret brød da påskelammet skulle slaktes.   Jesus sendte Peter og Johannes av sted og sa: «Gå og gjør i stand for oss så vi kan holde påskemåltid.»   De spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand?»  «Hør,» sa Jesus, «straks dere kommer inn i byen, vil en mann som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg etter ham til det huset han går inn i,  og si til eieren av huset: 'Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med disiplene mine?'  Da skal han vise dere et stort rom ovenpå med tepper og puter. Der skal dere stelle i stand.»  De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand påskemåltidet. 

 

Nattverden

 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene.  Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide.  For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det har fått sin fullendelse i Guds rike.»  Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere.  For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.»  Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.»  Likeså tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.

Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg.  For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt; men ve det mennesket som forråder ham!»  Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. 

Nå ble det også en strid mellom dem om hvem som skulle regnes som den største.  Da sa han til dem: «Kongene hersker over sine folk, og de som har makten, lar seg kalle velgjørere.  Men slik er det ikke blant dere. Den største av dere skal være som den yngste, og lederen skal være som en tjener.  For hvem er størst, den som er gjest ved bordet, eller den som er tjener? Er det ikke gjesten? Men jeg er som en tjener blant dere.

     

Men dere er de som har blitt hos meg i mine prøvelser.  Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min Far har overdratt det til meg, for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på troner som dommere over Israels tolv stammer.

     

Simon, Simon! Satan har krevd å få sikte dere som hvete.  Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre!»  Peter sa: «Herre, med deg er jeg beredt til å gå både i fengsel og i død.»  Men Jesus svarte: «Jeg sier deg, Peter: Før hanen galer i natt, skal du tre ganger ha nektet at du kjenner meg.»

     

Så sa han til dem: «Den gangen jeg sendte dere av sted uten pengepung eller veske eller sko, manglet dere da noe?» «Nei, ingenting,» svarte de.  «Men nå,» sa han, «må den som har pengepung, ta den med. Det samme må den som har en veske, og den som ikke har noe sverd, får selge kappen sin og kjøpe seg et.  For jeg sier dere at det må oppfylles på meg, det ordet som står skrevet: Han ble regnet blant lovbrytere. For det som er bestemt om meg, skal nå fullføres.»  De sa da: «Herre, se her er to sverd.» «Nok av dette!» svarte han. 

 

I Getsemane 

 Så gikk han ut og tok veien mot Oljeberget som han pleide, og disiplene fulgte ham.  Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem: «Be om at dere ikke må komme i fristelse!»  Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba:  «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg! Men la ikke min vilje skje, men din!»  ¤Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham.  Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden.†  Da han reiste seg fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg.  «Hvordan kan dere sove?» spurte han. «Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse!» 

Mens han ennå talte, kom det en stor flokk, og foran dem gikk han som het Judas, en av de tolv. Han kom bort til Jesus for å kysse ham. Men Jesus sa til ham: «Judas, forråder du Menneskesønnen med et kyss?»  De som var med Jesus, skjønte hva som ville skje, og spurte: «Herre, skal vi gripe til sverd?»  Og en av dem hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham det høyre øret.  Men Jesus sa: «La det være med det!» Og han rørte ved tjenerens øre og leget ham.

     

Så sa Jesus til overprestene og offiserene ved tempelvakten og de eldste, de som var kommet for å gripe ham: «Dere har rykket ut med sverd og stokker, som om jeg var en røver.  Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time, nå er det mørket som har makten.» 

 

Peter fornekter Jesus

De grep ham og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte etter, langt bak.  Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det.  En tjenestejente fikk se ham der han satt i lysskjæret. Hun stirret på ham og sa: «Denne mannen var også sammen med ham.»  Men Peter nektet og sa: «Kvinne, jeg kjenner ham ikke!»  Litt etter var det en annen som la merke til ham og sa: «Du er også en av dem.» «Nei, det er jeg ikke,» svarte Peter.  Men en times tid senere var det enda en som slo fast: «Jo visst var denne mannen også med ham! Han er jo galileer.»  Men Peter svarte: «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om!» I det samme, før han hadde talt ut, gol hanen.  Og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham: «Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg tre ganger.»  Og han gikk ut og gråt bittert. 

 

Jesus for det høye råd

Mennene som holdt vakt over Jesus, hånte ham og slo ham.  De dekket til ansiktet hans og sa: «Nå kan du være profet! Hvem var det som slo deg?»  Også på mange andre måter spottet de ham.

     

Da det ble dag, kom folkets eldsteråd sammen; både overprester og skriftlærde var der. Jesus ble ført fram for Rådet,  og de sa: «Er du Messias, så si oss det.» Men han svarte: «Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro meg,  og hvis jeg spør, vil dere ikke svare.  Men fra nå av skal Menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.»  Da spurte de alle: «Du er altså Guds Sønn?» Han svarte: «Dere sier selv at jeg er det.»  Da sa de: «Hva skal vi nå med vitneutsagn? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn.»

 

Jesus for Pilatus

Hele forsamlingen brøt nå opp og førte ham til Pilatus.   Der begynte de å anklage ham. De sa: «Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier: Han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren, og han gir seg ut for å være Messias, altså konge.»   Pilatus spurte ham: «Er du jødenes konge?» «Du sier det,» svarte Jesus.   Da sa Pilatus til overprestene og folkemengden: «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.»   Men de sto på sitt og sa: «Han hisser opp folket i hele Judea med sin lære. Han begynte i Galilea og er kommet helt hit.»

      

Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var galileer,   og da han fikk vite at han hørte inn under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over til ham, for også Herodes var i Jerusalem i de dagene. 

 

Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Og nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn.   Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord.  Overprestene og de skriftlærde sto der også og kom med sterke anklager mot ham.  Herodes viste ham forakt og hånte ham sammen med soldatene sine. Han la en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus.  Den dagen ble Herodes og Pilatus venner; tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre. 

 

Pilatus kalte sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket  og sa til dem: «Dere har ført denne mannen fram for meg og sagt at han villeder folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nærvær og kan ikke se at mannen er skyldig i noe av det dere anklager ham for.  Det kan heller ikke Herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff.  Jeg vil derfor la ham piske og så løslate ham.»  ¤Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri.†  Da ropte de alle som én: «Bort med ham! Gi oss Barabbas fri!»  – Barabbas var en mann som hadde blitt fengslet for opptøyer i byen og for mord.

     

Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri.  Men de ropte tilbake: «Korsfest! Korsfest ham!»  For tredje gang sa han til dem: «Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la ham piske og så løslate ham.»  Men de presset på og forlangte med høye rop at han skulle korsfestes. Og ropene deres fikk overtaket.

     

Da felte Pilatus dommen; det skulle bli som de krevde.  Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. Men Jesus overga han, så de fikk sin vilje. 

 

Jesus blir korsfestet

 Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyréne. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus.

     

En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham.  Men Jesus snudde seg mot dem og sa: «Jerusalems døtre! Gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres.  For det kommer dager da folk skal si: 'Lykkelige er de barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst som ikke ga die!'  Da skal de si til fjellene: 'Fall over oss!' og til haugene: 'Skjul oss!' For gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre?»

     

Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham.  Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre.  ¤Men Jesus sa: «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.»† Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom seg.  Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst,» sa de, «la ham nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!»  Også soldatene hånte ham. De kom og rakte eddikvin opp til ham  og sa: «Er du jødenes konge, så frels deg selv!»  For det var satt en innskrift over ham: «Dette er jødenes konge.»

     

En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!»  Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg?  For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.»  Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!»  Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» 

 

Jesus dør

 Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time,  for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten,  og Jesus ropte med høy røst: « Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han.

     

Men da offiseren så det som hendte, priste han Gud og sa: «Denne mannen var sannelig rettferdig!»  Og folkemassene som hadde samlet seg for å se på, slo seg for brystet da de så det som skjedde, og vendte hjemover.  Men alle de som kjente ham, sto på avstand og så på. Blant dem var også de kvinnene som hadde fulgt ham fra Galilea. 

 

Jesus blir gravlagt

Nå var det en rådsherre ved navn Josef, en god og rettskaffen mann,  som ikke hadde vært med på det de andre hadde vedtatt og satt i verk. Han var fra Arimatea, en by i Judea, og han ventet på at Guds rike skulle komme.  Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp.  Og Josef tok Jesu kropp ned, svøpte den i et linklede og la ham i en grav som var hogd ut i bergveggen, og som det ennå ikke var lagt noen i. Det var forberedelsesdagen, like før sabbaten begynte.

     

De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea, fulgte etter. De så graven og hvordan Jesu kropp ble lagt der.  Så gikk de hjem og laget i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten holdt de seg i ro, som loven krevde.

 

Jesus står opp

Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.  Da så de at steinen var rullet fra graven,   og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp.   De visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær.   Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde?   Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han ennå var i Galilea:   'Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen skal han stå opp.'»   Da husket de hans ord.   Og de vendte tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle de andre.  Det var Maria Magdalena, Johanna og Maria, Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene.  Men de mente det hele var løst snakk og trodde dem ikke.  Peter sto likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt. 

 

Jesus viser seg for Emmausvandrerne

 Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem,  og de samtalte om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem.  Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen.  Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp,  og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.»  «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret,» svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket.  Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham.  Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte.  Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges,  men de fant ikke hans kropp. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever.  Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.»

     

Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt!  Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?»  Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

     

De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre.  Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos dem.  Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem.  Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem.  De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?»  Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. De fant der de elleve og vennene deres samlet,  og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.»  Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. 

 

Jesus viser seg for disiplene 

Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!»  De ble forferdet og redde, for de trodde de så en ånd.  Men han sa til dem: «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våkner tvilen i hjertet deres?  Se på hendene og føttene mine; det er jeg. Ta på meg og se! En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser at jeg har.»  ¤Dermed viste han dem sine hender og føtter.†  Da de i sin glede ennå ikke kunne tro, men bare undret seg, spurte han dem: «Har dere noe å spise her?»  De ga ham et stykke stekt fisk,  og han tok det og spiste mens de så på. 

Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.»  Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene,  og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag,  og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.  Dere er vitner om dette.  Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»

Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet hendene og velsignet dem.  Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen.  De falt på kne og tilba ham. Så vendte de tilbake til Jerusalem i stor glede.  Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud.