Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 

 

 Forside                                          OM PÅSKEN                     Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

Fra flere skriftsteder...

 

4. Mosebok 28, 16 -17

Den fjortende dagen i den første måneden er det påske for Herren.  Og fra den femtende dagen i samme måneden er det høytid; da skal dere spise usyret brød i sju dager.

 

5. Mosebok 16, 1

Gi akt på måneden abib (april). Da skal du holde påske for Herren din Gud. For i abib måned, om natten, førte Herren din Gud deg ut av Egypt.

 

Matteus 26, 17 - 18

På den første dagen i høytiden med usyret brød kom disiplene til Jesus og spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre i stand til påskemåltidet for deg?»  Jesus svarte: «Gå inn i byen, til den mannen dere vet, og si til ham: 'Mesteren sier: Min time er nær; hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine.'»

 

Matteus. 26, 26 - 30

Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta imot og spis! Dette er min kropp.»  Og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det!  For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt.  Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.» 

Da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget.

 

Markus 14, 32 - 41

Da de kom til et sted som heter Getsemane, sa han til disiplene: «Sett dere her mens jeg ber!»  Så tok han med seg Peter, Jakob og Johannes. Han ble grepet av angst og gru,  og han sa til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk!»  Han gikk fram et lite stykke, kastet seg til jorden og ba at timen måtte gå ham forbi, om det var mulig.  Han sa: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.»  Da han kom tilbake og fant dem sovende, sa han til Peter: «Simon, sover du? Klarte du ikke å våke en eneste time?  Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.»  Igjen gikk han bort og ba med samme ord.  Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Og de visste ikke hva de skulle svare ham. Han kom til dem for tredje gang og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender.

 

Lukas 23, 35 - 37

Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst,» sa de, «la ham nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!»  Også soldatene hånte ham. De kom og rakte eddikvin opp til ham  og sa: «Er du jødenes konge, så frels deg selv!»

 

Matteus 27, 45 - 54

Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time.  Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»  Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Han roper på Elia.»  Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med eddikvin, satte den på en stang og ville gi ham å drikke.  Men de andre sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham.»  Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden.

     Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker.  Gravene åpnet seg, og mange hellige som var sovnet inn, sto legemlig opp.  Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige by, hvor de viste seg for mange.

     Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»

 

Matteus 28, 1 - 6

Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.  Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den.   Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø.   Vaktene skalv av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde.   Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, han som ble korsfestet.   Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå!

 

Matteus 28, 18 - 19

Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.  Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn