Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 Forside                   OM NORGE FOR JESUS          Frelse   Forbønn  

 

 

  Innholdsfortegnelse

 

VÅR VISJON          DETTE TROR VI 

 

Organisasjonsnummer: 993 828 564
 

 

 

Vi har en del trykksaker for utdeling; Løpesedler, postkort mm

Dette for at vi også ønsker å bidra til aktivitet ute blant mennesker der de ferdes. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epost: 
 
Hjemmesider: 

 

 

 

Norge for Jesus er en selvstendig organisasjon som ikke har tilknytning til noen spesiell menighet.

 

Vi ønsker å samarbeide med alle  kristne med det mål for øye at all mennesker i Norge skal få bli kjent med vår Herre Jesus Kristus

 

Du / dere kan bidra med bønn, innlegg, vitnesbyrd og ideèr til hvordan vi kan nå flere mennesker, samt forslag til hvordan vi kan utvikle dette nettstedet for å nå flere.