Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 

 Forside                 INNHOLDSFORTEGNELSE      Frelse   Forbønn  

 

 

 Vitnesbyrd

 

 

 

Artikler, bibelstudier og undervisning

 

Antikrist

Bibelen - nøkkelen til verdenshistorien

Bibelens formål

Faste

Finanskrisen

Kristus i dere

Hindringer for bønnesvar

Israel er Guds folk fremdeles

Kristentroen - den eneste rette

Når fordømmer Gud Meg

Tilbedelse

Tyd tidens tegn

Hva skjer når Herren kommer

Kristi domstol

Det som snart skal skje

Å tjene

 

Bibelstykker

 

Advarsel fra Gud

Bergprekenen

Bær hverandres byrder

Den barmhjertige samaritanen

Den bortkomne sønnen 

En ny himmel og en ny jord

Frihetens lov

Guds fulle rustning

Kjærlighetens lov

Lignelsen om talentene

Tro,håp og kjærlighet

Påsken

Påsken (2)

 

Noen bønner

 

Fader vår

Frans av Assis`s bønn

Bønner bedt av de første på veien

Litt av hvert

 

Er du en levende kristen?

Et lite brev til deg

Profetier