Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

Forside                                                  FRELSE                                      Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

Hvordan bli frelst? 

 

Jesus er den eneste veien til Gud! Han er den eneste som i historien har klart og leve ett helt perfekt liv og den eneste som har dødd for all verdens synd. Derfor er kun troen på ham den eneste måten å komme til Gud på og få et evig liv.
 
1. Erkjenn at du ikke er perfekt og trenger hjelp til å bli bra nok for Gud. 
Rom 3:23: alle har syndet og står uten ære for Gud. Bekjenn at du er en synder som trenger Jesus.
Rom 6:23 For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
 
2. Takk Gud for at du nå er hans barn. 
Rom 10:9 For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst.
 
3. Frelsesbønn:
"Gud jeg erkjenner at jeg ikke kan klare å leve et perfekt nok liv til å tilfredstille deg, og jeg trenger din hjelp. Jeg erkjenner at jeg er en synder og jeg vet at uten deg, Jesus, er jeg evig fortapt. Jesus, jeg vil ta imot deg nå og ønsker at du skal være Herren i mitt liv. Takk for at jeg er ditt barn nå, og at jeg er på vei mot himmelen og et evig liv."
 
Ditt neste skritt:
Når du nå har tatt imot Jesus er dette bare begynnelsen på et nytt liv. Et frø som nettopp har blitt plantet i jorden trenger næring og omsorg. På samme måte trenger også du å få det vi kaller "åndelig" næring og et "åndelig" hjem.
Du trenger å komme sammen med andre kristne for å bli fostret og hjulpet videre i ditt kristne liv. Ta kontakt med noen du kjenner som er kristne, eller oppsøk en menighet i nærheten.

 

Hva er frelse?

 

Mere om frelse fra Guds ord.