Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 Forside                                         FORBØNN                                        Frelse  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

HINDRINGER FOR BØNNESVAR 

 

Synd vil alltid være en hindring for bønnesvar
"Når dere brer hendene ut, skjuler jeg øynene for dere; hvor mye dere enn ber, hører jeg dere ikke.  Hendene deres er fulle av blod. Vask dere, gjør dere rene! Få de onde gjerningene bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre ondt, lær å gjøre det gode! Legg vinn på det som rett er, før voldsmannen på den rette vei, hjelp den farløse til hans rett og ta dere av enkers sak! 
Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om deres synder er som purpur,  skal de bli hvite som snø; om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull. Dersom dere adlyder villig, skal dere få nyte landets goder;
men er dere uvillige og trassige, skal dere fortæres av sverd. Dette er ordet fra Herrens munn." 
Jesaja 1, 14 - 20
 
 
"Se, Herrens hånd er ikke så kort at han ikke kan frelse, og hans øre er ikke døvt så han ikke kan høre. Nei, det er deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder skjuler hans ansikt, så han ikke hører dere."
Jesaja 59, 1 - 2
 
 
Selviskhet
"Dere begjærer, men får ikke. Dere myrder og misunner, men oppnår ikke noe. Dere lever i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.   Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser."
Jakob 4,2 - 3
 
 
"Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn."
Matteus 6,5
 
 
Et utilgivelig sinn
"Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres.  €Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger". 
Markus 11,25
 
 
"Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen.  For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» 
  Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» «Ikke sju ganger,» svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!
     Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine.  Da han tok fatt på oppgjøret, ble én ført fram som skyldte ham ti tusen talenter.  Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales.  Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: 'Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.'  Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden.
     Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: 'Betal det du skylder!'  Men den andre falt ned for ham og ba: 'Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.'  Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden.
     Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt.  Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: 'Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det.  Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?'  Og herren ble harm og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden.
     Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror."
Matteus 18, 19 - 35
 
 
Avguder i hjertet
"Menneske, disse menn har gitt avgudene rom i sitt hjerte. De har sitt sinn vendt mot det som får dem til å falle i synd. Skulle jeg da la dem søke råd hos meg?"
Esekiel 14,3
 
"La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse."  
Kolosserne 3,5
 
 
Å overse de trengendes behov
"Den som lukker sitt øre for de fattiges skrik, skal selv måtte rope uten å få svar."
Salomos ordspråk 21,13
 
 
Mangel på ærbødighet og respekt for ektefellen
"På samme måte dere menn: Vis omtanke i samlivet med kvinnen, som er den svakere part. Vis henne ære, for sammen skal dere arve nåden og livet. Gjør dette, så ikke deres bønner blir hindret. "
1 Peters brev 3,7
 
 
Vantro og ulydighet
"Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle, og han skal få.   Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden.   Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren,   splittet som han er, og ustø i all sin ferd."
Jakob 1, 5 - 7
 
 
Egenrettferdighet
Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen:
     «To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller.  Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: 'Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der.  Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.'  Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: 'Gud, vær meg synder nådig!'
     Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.
Lukas 18, 9 - 14
 
 
 
Det er en motstander som står imot
 "Så sa han til meg: «Vær ikke redd, Daniel. For fra den første dagen du satte deg fore å vinne forstand og ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt; og på grunn av dine ord er jeg kommet.  Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos perserkongen."
Daniel 10, 12 - 13
 
 
"Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:
      «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske.   I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: 'Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.'   Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til seg selv: 'Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske,   får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.'»
      Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier!   Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem?   Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?"
Lukas 18, 1 - 8

 

Send inn bønnebegjær

 

Om forbønn