Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 

 

 Forside                        GUDS FULLE RUSTNING           Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

Fra Efeserne 6, 14 - 20

 

"Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft!  Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep.  For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.  Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje,  stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler.  Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord.  Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,  også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent,  det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. "