Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 

 

 Forside                                          FRIHETENS LOV           Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

ROMERNE 14, 1 - 13

 

Ta imot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker.   Én har en tro som tillater ham å spise alt, den svake spiser bare grønnsaker.   Den som spiser, skal ikke se ned på den som ikke gjør det. Og den som ikke spiser, skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham.   Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er hans herres sak. Og han skal bli stående, for Herren har makt til å holde ham oppe.

 

Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn.   Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud.   For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.   Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til.   Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde.  Men du, hvorfor dømmer du din bror, eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol,  for det står skrevet:

Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal lovprise Gud.

Så skal altså hver enkelt av oss avlegge sitt eget regnskap for Gud.

     

La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin bror til å snuble og falle.