Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

Forside                                                  FRELSE                                      Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

HVA ER FRELSE?
På norsk kommer ”frelse” fra ”fri hals”. I gammel tid fikk slaver en jernring rundt halsen. Men fikk han friheten tilbake, ble jernringen tatt av. Han ble frihalset/frelst.
 
På gresk betyr ”frelse” å redde fra fare, sykdom, død og fortapelse. En lege som hjelper en syk. En som kommer lykkelig hjem etter en farlig reise. Slik frelser også Gud oss fra det som ødelegger oss og han frelser oss hjem til seg.
 
Frelse” brukes som:
Noe vi allerede har. ”Av nåde er dere frelst.” (Ef 2,8) Våre synder er tilgitt. Vi er Guds barn nå. Dette skal gi oss trygghet og hvile som kristne.
 
Noe som stadig går for seg.
 ”Arbeid på deres frelse.” (Filip 2,12) Vi skal hvile i at vi er Guds barn, men vi må ikke bli slappe og likegyldige. Frelsen er noe vi kan miste. Det er slike Jesus tenker på: ”Mange skal forsøke å komme inn, men ikke klare det.” (Luk13,24b) Det er de som har mistet frelsen underveis i livet, kanskje uten å være klar over det. En sa: ”Jeg gikk på søndagsskolen. Men en søndag ertet noen andre gutter meg, og jeg sluttet.” En annen sa: ”Jeg var med i kirken før. Men så fikk jeg det så travelt med å bygge hus og garasje. Og så forsvant det hele ut av livet mitt.” Jesus advarer mot å ta for lett på vårt forhold til Gud. Gi ikke opp troen om du møter motstand. Bli ikke mer opptatt av hverdagens mas enn forholdet til Gud. Derfor sier Jesus: ”Kjemp for å komme inn gjennom den trange dør!” (Luk13,24a)
 
Noe vi en gang skal få. 
”Dere når troens mål: frelse for sjelene.” (1. Pet 1,9) Den endelige frelse ligger foran oss. De som har tatt imot Jesus som frelser og så tatt vare på denne frelsen, vil nå den endelige frelse. Dette består i å bli frelst:
 
Fra noe ondt.
Jesus sier det er en tilstand hvor man skal ”gråte og skjære tenner.” (Luk13,28) Synd og ulydighet mot Gud har ført oss vekk fra Gud, og vi vil møte Guds dom. Men ved tro på Jesus blir vi frelst fra dette. ”Jesus .. redder oss fra den vredesdom som kommer.” (1. Tess 1,10)
 
Til noe godt.
Det er å ”sitte til bords i Guds rike” (Luk13,29b) som et stort festmåltid. Det er evig fest og glede fordi det er fullkommen kjærlighet og rettferdighet. ”Vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.” (2. Pet 3,13)  

 

Hvordan blir jeg frelst?

 

Mere om frelse fra Guds ord.