Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 

 Forside               FRANS AV ASSIS`S BØNN      Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

"Allmektige, evige, rettferdige og barmhjertige Gud. Gi oss alltid å ville det som vi vet er velbehagelig hos deg, slik at vi renset, opplyst og brennende, i vårt indre ved Den Hellige Ånds ild kan følge din Sønns, vår Herre Jesu Kristi Fotspor."

                                                                      Frans av Assis (1182-1226)