Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

blogg.norgeforjesus.no

 

 

 Forside                                  FINANSKRISEN              Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

Av Oddvar Tegnander

 

BLE FINANSKRISEN FORUTSETT?   

 

Hvor lenge dette skal vare er det noen som prøver å spå om, men usikkerheten er stor.

Her i landet mener man at vi skal klare oss tålig bra, sammenlignet med mange andre land, men sammenbruddet i NAV, når det gjelder utbetalinger av alle slags trygder, dagpenger for arbeidsledige inkludert, sier at vi unngår ikke problemene.... 

La meg først nevne at Bibelen har forutsett denne krisen.  For det andre vil jeg nevne at Gud har  gitt beskjed til sine nålevende profeter, fordi Gud gjør ingen ting før han gir beskjed til sine tjenere - profetene.

Bibelen har i flere skrifter profetert om en som kommer til å stå fram med sin løsning av  finanskrisen.  Vi har nevnt litt om ham i en annen artikkel på denne Web-siden,  Hans navn er Antikrist.  Da nevnte vi at han kommer til å introduesere en tid hvor vanlige pengetransaksjoner er pasè, som igjen elimerer enhver mulighet til pengeran, pengespekulasjoner, dårlige tjenere i banker, forsikringsselskap  og meglerfirma. 

Alle blir tvunget til å få inplantert en chips (el.lign),  med et bestemt tallsystem på panne og/eller på høyre håndbak.  Det  må  man  ha for  å kunne kjøpe eller selge.  Chipsen gir også Antikrist anledning  til å  ha fullstendig kontroll over og  ha alle opplysninger om hver eneste en av sine undersåtter.  Dette er det profetert eller forutsett for  mer enn 2000 år siden.

Jeg nevnte også at personer i vår tid har fått beskjed.  Et navn jeg kan nevne er amerikaneren David Wilkerson.  For ca. 25 år siden skrev han en bok med tittelen "Visjoner."  I den boken gir han meldinger om den tiden vi opplever akkurat nå,-  Han nevner  finanskrisen, arbeidsledigheten, hungerkatastrofene, folk som må forlate hus og heim og store børsfall over hele verden, etc, etc.  Han ble kritisert for boka si og fikk bære navnet "Mørkemann", men idag er det ingen som  mener at han tok for hardt i, nei, snarerer tvert i mot. 

Jeg vet ikke, men det kan hende at denne krisen kommer til  å vare helt til denne personen står fram, hans navn er Antikrist, da vil han se som sin første oppgave å løse denne krisen.  Det vil få navnet hans på alles lepper  og han kan starte sitt bedragerske verk for å få folk på sin side. Det viktgiste er ikke å komme unna effektene av en finanskrisen. DET VIKTGISTE ER Å FÅ SIN SJEL FRELST GJENNOM TROEN PÅ JESUS SOM FRELSER OG HERRE.  Ta imot Jesus.  Tro på ham, bekjenn hans navn blant dine medmennesker og du skal blir frelst - for evig.  Det er det viktigste.