Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 

 Forside                                          FADERVÅR                   Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

"Fader vår, du som er i himmelen, helliget være Ditt navn. Komme ditt rike. Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden.

Gi oss i dag vårt daglige brød.

Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde.

For riket er Ditt, og makten og æren i evighet.

Amen"                                                                  Matteus evangelium 6,9 - 13