Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 

 Forside        ER DU EN LEVENDE KRISTEN      Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

"En mann gjorde en gang en kunstig bie, som var så lik en virkelig bie, at han ba en annen mann om å gjette hvilken som var den levende. Den kunne surre akkurat som en levende bie og så likedan ut. Mannen sa:

"Legg en levende bie side om side med den kunstige og jeg skal snart se forskjellen." Så dryppet han en dråpe honning på jorden, og straks krøp den levende bien bort til honningen. Slik er det med oss også.

Det er en hel del mennesker som bekjenner at de er kristne, men de er ikke levende kristne, og de forstår ikke når man gir dem honning. De virkelige bier søker alltid dit hvor det er honning å få.

Folk kan greie seg uten teorier og meninger.

"Så sier Herren", er det vi trenger."  

                                                                                D.L.Moody