Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

blogg.norgeforjesus.no

 

 

 Forside                                                                                          Frelse   Forbønn  

BIBELEN - NØKKELEN TIL VERDENSHISTORIEN

 

 Innholdsfortegnelse

 

Av Egil Hals

 

Bibelen er boken om frelseshistorien.

 

Bibelen er den mest verdensomfattende av alle bøker, det mektigste historiske verk / organ, - menneskehetens bok.

 

Midt i menneskehetens alminnelige historie, begynner Gud en spesiell historisk åpenbaring, i hvilken han presenterer seg selv for synderen som gjenløser og herre.

 

"Evangeliets marsj gjennom verden er verdenshistoriens hovedtema".

 

Denne sin frelsesplan utviklet Gud i  tidsaldere og perioder. Derfor kaller også Paulus frelsesplanen for et "forsett fra evige tider".

 

Paulus priser Gud, Herren selv, som "den evige konge".

 

1. Tim. 1, 17

" Den evige konge, den uforgjengelige, usynlige, eneste Gud, Han være ære og pris i all evighet! Amen."

 

Den hellige skrift er Guds vitnesbyrd om denne mektige åpenbaring. Bare den som leser den på denne måte og tillater den åvirke i seg selv, øver rettferdighet mot dens sanne natur og hovedmening.

 

Men - så vil det også stige frem for han / henne et underfult historisk utsyn. De vil lære å betrakte den menneskelige histories utvikling fra evighetens synsvinkel. De vil i historien se en fast, universal plan, ledet av Gud, som i årtusenenes gang åpenbarer seg selv i en levende mangfoldighet, regelmessig orden og kosmisk (kjempemessig) universalitet, i det alt sikkert går mot sitt mål.

 

Bibelen, som vitnesbyrdet om denne totalitet vil bli for han / henne, ikke bare en leder til personlig frelse i Kristus, men samtidig det universelle frelseskall, menneskehetens bok, nøkkelen til verdensbegivenhetene.