Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 Forside               BÆR HVERANDRES BYRDER           Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

ROMERNE 15, 1 - 6

 

Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp. For Kristus tenkte ikke på seg selv. Slik står det skrevet:

 

"På meg falt hånsordene fra dem som håner deg".

 

Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Vi skal ha håp gjennom den tålmodighet og trøst som skriftene gir.Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.