Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

blogg.norgeforjesus.no

 

 

 Forside                                        Å TJENE                       Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

FRA EVANGELIET ETTER MARKUS

 

"For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange." Markus 10,45

 

 
Mark.1,25  
 
 
 
Mark. 4, 37 - 38
 
 
 
 
Mark. 3, 20
 
 
 
 
Mark. 6, 4
 
 
 
Mark. 9, 35
 
 
 
Mark. 1, 40 - 41
 
 
 
 
 
 
Mark. 2, 14 - 15
 
 
 
 
Mark. 3, 10
 
 
 
Mark. 10, 35 - 45
 
 
 
Apgj. 6, 1 - 7
 
 
 
 
Mark. 1, 16
 
 
 
 
 
1. Peter. 4, 10 - 11
 
Jesus starter dagen tidlig i samfunn med Faderen.
 
 
Han blir vekket for å stille stormen.
 
 
 
Han måtte stå over måltid for å tjene.
 
 
 
Han måtte tape anseelse
 
 
 
Han underviser.
 
 
 
Han helbreder de som ingen andre vil nærme seg, de spedalke.
 
 
 
Han tjente de utstøtte og foraktede.
 
 
 
Mange trengte seg på Ham.
 
 
 
Storhet i det å tjene.
 
 
 
Sju menn blir utvalgt til å tjene.
 
 
 
Naturlige gaver > min tjeneste?
Fisker > menneskefisker.
 
 
 
Vi er alle kalt til å tjene.

 

 

 

Mark.1,25  
 
 
 
Mark. 4, 37 - 38
 
 
 
 
Mark. 3, 20
 
 
 
 
Mark. 6, 4
 
 
 
Mark. 9, 35
 
 
 
Mark. 1, 40 - 41
 
 
 
 
 
 
Mark. 2, 14 - 15
 
 
 
 
Mark. 3, 10
 
 
 
Mark. 10, 35 - 45
 
 
 
Apgj. 6, 1 - 7
 
 
 
 
Mark. 1, 16
 
 
 
 
 
1. Peter. 4, 10 - 11
 
Jesus starter dagen tidlig i samfunn med Faderen.
 
 
Han blir vekket for å stille stormen.
 
 
 
Han måtte stå over måltid for å tjene.
 
 
 
Han måtte tape anseelse
 
 
 
Han underviser.
 
 
 
Han helbreder de som ingen andre vil nærme seg, de spedalke.
 
 
 
Han tjente de utstøtte og foraktede.
 
 
 
Mange trengte seg på Ham.
 
 
 
Storhet i det å tjene.
 
 
 
Sju menn blir utvalgt til å tjene.
 
 
 
Naturlige gaver > min tjeneste?
Fisker > menneskefisker.
 
 
 
Vi er alle kalt til å tjene.