Norge for Jesus© 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.com

 

Forside                                          ANTIKRIST                     Forbønn     Frelse  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

Av Oddvar Tegnander
ANTIKRIST - HISTORIENS STØRSTE OG SISTE DESPOT.
 
Historien  kjenner til en mengde despoter, som ved sin fremtreden har rystet store deler av verden.  Bibelen beskriver imidlertid  en despot som denne kloden ikke har opplevet maken til, og det vil ikke fremstå en eneste depot etter han er tilintetgjort.
 
Apostelen Johannes kaller ham Antikrist, og  Bibelen forøvrig har veldig mye å si om ham og den ånd og de begivenheter i vår tid som  melder hans ankomst og som preget hans herjinger.                     
Antikrist kommer til syne på verdens arena etter at Jesus har hentet sin menighet ved opprykkelsen,.  Tross det bør alle kristne  vite noe  om ham , slik at vi kan tolke det som skjer i verden i dag ut fra det faktum at det representerer den scenen  han må ha når han trår fram.
Navnet hans betyr både "mot Kristus" og "istedet for Kristus".  Den siste tolkningen forteller at han har ambisjoner til å avsette Kristus for å ta hans plass, ja, for endog å erklære at han er Gud.  Satan,  er hans  oppdragsgiver og inspirator, Antikrist sørger for at han får med seg en likesinnede som Bibel kaller "den falske profet."  Dermed er den sataniske tre-enighet komplett,.
 
En farlig fredsperiode.
Antikrist får tilmålt en sjuårsperiode.  De første treogethalvt år blir en sjarmoffensiv, for å konsolidere sin makt, for å bedra verdens nasjoner og for å bedra Israel.  Vi kan tenke  oss at han i denne perioden får orden på finanskrisen etter sitt eget system.  Banker og forsikringsselskaper, meglerhus  og nasjonalbudsjetter blir dermed normailsert.  I følge Bibelen får han innført et pengeløst samfunn med krav om at hans nummer 666  skal innplanteres på folks panne eller høyrde håndbak.  Hvis det er en chips, som flere tror, kan en scanner få fram alle opplysningene  for pengeoverføringer og alle opplysninger om personen som Antikrist trenger i sitt kontrollsystem.  Verre kontroll har verden aldri sett, ! Bibelen sier at uten dette merke kan man verken selge eller kjøpe.og dersom man nekter blir man halshogd.,
                      
Krig og atter krig.
På sin vei mot ønsket verdensmakt og gudestatus, , erklærer han krig mot andre despoter som har de samme hensiktene.  Verden kastes ut i et kaos , som denne verden  aldri har opplevet maken til.
Hans kvelertak på nasjonene, hans ødeleggende kriger, fulgt av epidemier, pest og kjempebranner, jordskjelv og andre spektakulære endringer er beskrevet hos profeten Daniel, i evangeliene og i Johannes Åpenbaring,.  Jesus kaller denne tiden for en trengsel så stor og hadde det ikke vært for de utvalgte (les jødene ) ville ikke et eneste menneske overleve denne tiden.  Men før det , kommer Jesus for å hente sin brud,
                   
Jesu seier over Antikrist.
Men så går det mot slutten  for despotens herjinger.  Jesus selv skal stoppe ham når han kommer ned på Oljeberget som rytteren på den hvite hesten, med flammende ild fra øynene,  og med  det mektige sverdet som går ut  fra hans munn, som er Guds ord.Foranledningen til dette spektakulære scenariet er at Antikrist med sine hærer prøver å angripe Kristus  når  vi kommer ned.  Da er Lammets hustru med som ryttere på hvite hester og vi er kledd i det fineste og hviteste lin, som er de rettferdiges gode gjerninger.Både Antikrist og den falske profet blir kastet i ildsjøen, og Satan blir bundet i avgrunnen i tusen år. 
                     
Hva betyr dette for oss i dag?
Våkne kristne, som kjenner sin Bibel og som følger med i nyhetene, forstår at alt det som skjer i dag, representerer den plattformen , som gjør det mulig  for  Antikrist å stå fram.,  Men først  må den virkeligheten som hindrer hans framtreden, blir fjernet, eller rykket opp, nemlig Jesu Kristri menighet. 
Så kommer det viktgste i denne sammenhengen:    Han som kommer Antikrist i forkjøpet, både når det gjelder denne despotens fremtreden og hans streben etter verdensmakt og gudestatus,, hans navn er JESUS.  Jesus kommer meget snart for å rykke oss opp til seg og sin herlighet,   Vi bør rope det ut sammen med profeten  på øya Patmos.  "Ja, kom Herre Jesus"! 
Dette ropet er med å fremskynder hans komme,  Våre liv i beredskap skal sørge for at hans komme skjer etter Guds fullkomne plan, fattet fra evighet av,   Hans komme er nemlig et nært samarbeid med ham som sitter på tronen og hans menighet her nede på jorden,  Det kommer klart fram, særlig i de brevene  som Paulus skrev.  Ta for deg et bibelorddbok   og slå opp skriftsted etter skriftsted som omhandler Jesu komme og alt som skjer i forbindelse med denne store begiveheten,  Du kommer til å oppleve at ditt hjerte begynner å brenne i kjærlighet til ham som skal komme,  Dermed blir ropet ditt ekte og og det kommer til å røre  ved brudgommens hjerte,  Maran Ata.  Herren kommer !