Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.no

 

 

 Forside                                 ADVARSEL FRA GUD           Frelse   Forbønn  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

Fra 1. Korinterne 10, 1 - 22

 

Jeg vil at dere skal vite dette, søsken: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet.   Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet,   og alle spiste de den samme åndelige mat   og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.   Likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen.  Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, slik de hadde.   Bli ikke avgudsdyrkere slik som noen av dem! For det står skrevet: Folket satte seg ned for å spise og drikke, og så sto de opp for å danse.   La oss heller ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde, så tjuetre tusen mennesker falt på én dag.   La oss heller ikke sette Kristus på prøve, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene.  Og la oss ikke være misfornøyde og murre, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av ødeleggeren.  Det som hendte med dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet.  Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller!  Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

     Derfor, mine kjære, hold dere langt borte fra avgudsdyrkelsen!  Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Bedøm selv det jeg sier!  Velsignelsens beger som vi velsigner, gir ikke det oss del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir ikke det del i Kristi kropp?  Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød.  Se på Israels folk! Har ikke de som spiser av offeret, del i det som skjer på alteret?  Sier jeg med dette at avgudsoffer betyr noe, eller at en avgud virkelig er noe?  Nei, slike offer blir ofret til onde ånder og ikke til Gud. Og jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med de onde åndene.  Dere kan ikke drikke både Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord og ved onde ånders bord.  Eller våger vi å utfordre Herren til harme? Er vi sterkere enn han?