Norge for Jesus © 2010

 

 

 

post@norgeforjesus.com

 

Forside                                                 FASTE                       Forbønn     Frelse  

 

 

 Innholdsfortegnelse

 

Av Tore Johannesen

 
Hva handler faste om? Får fasten Gud til å gjøre noe? Behager vi Gud mer når vi faster? Blir vi mer hellige av det? Kommer Gud nærmere når vi faster?
Det er sikket en del som sitter med en del spørsmål om faste. Jeg vil prøve i denne undervisningen å gi svar på en del spørsmål.
 
Hva handler fasten om?
Å faste er og frivillig avholde seg fra mat og drikke, hvile, søvn og annet som hører med til livets behov, av religiøse grunner.
Å faste trenger ikke bare å være å avholde seg fra mat, men det kan for eksempel være at du ønsker å ikke se TV på måned. Faste er å bli satt litt til side for å bruke mer tid med Gud og hans ord.
 
Hva faste ikke er:
 • Det er ikke en sultestreik. For eksempel: ”Gud du må gi meg en ny bil, jeg spiser ikke før DU har gitt meg bønnesvaret”
 • Det er ikke for å gjøre en avtale med Gud. Det er ikke å si at hvis jeg gjør dette for deg, så må du gjøre dette for meg. For eksempel ” Hvis du gir meg en kone skal jeg ikke spise på fire uke”
 • Det er ikke å tigge Gud om noe. For eksempel: ”Gud du må gjøre meg frisk, jeg vil ikke spise på tre uker, og da må du helbrede meg!”
 • Det er ikke for at du skal bli mer hellig. Du er ikke helligere en andre når du faster. Du er faktisk hellig akkurat nå, hvis du tror på Gud. Skal komme mer tilbake til dette.
 
Så hva er hensikten med faste da?
La oss se litt på et skriftsted i Bibelen.
Mark 9:17-29
 
 17 En i folkemengden svarte ham: Mester, jeg har ført til deg min sønn, som er besatt av en stum ånd.
 18 Når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det.
19 Han sa da til dem: Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg!
 20 De førte gutten til ham, og da han så Jesus, begynte straks ånden å rive og slite i gutten så han falt til jorden, veltet seg og frådet.
 21 Og han spurte hans far: Hvor lang tid har det vært slik med ham? Han svarte: Fra barndommen av.
 22 Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss.
 23 Jesus sa til ham: Om du kan tro, alt er mulig for den som tror.
 24 Straks ropte guttens far: Jeg tror! Hjelp min vantro!
 25 Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånd og sa til den: Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far ut av ham og gå aldri mer inn i ham!
 26 Da skrek den høyt og slet hårdt i ham og fór ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa: Han er død.
 27 Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han stod opp.
 28 Da han var kommet inn i hus, spurte hans disipler ham i enrom: Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?
 29 Han sa til dem: Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.
 
Jesus sier litt mer i den samme historien i Matteus
Matt 17:19-21
  19 Da disiplene ble alene med Jesus, gikk de til ham og spurte: Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?
 20 Han sa til dem: For deres vantros skyld! Sannelig sier jeg dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: Flytt deg herfra og dit! Og det skal flytte seg. Og ingen ting skal være umulig for dere.
 21 Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste.
 Hva er det Jesus knytter til bønn og faste? Når man leser dette skriftsted kan det virke som om det å gjøre bønn og faste er det som skal til for å sette noen mennesker fri. Men vi trenger å spørre oss hva bønn og faste er? Eller hva er knyttet til bønn og faste? Hva var både disiplene og faren til den besatte guttens problem? Det var ikke at de ikke bad, men det var vantro.
Så hva gjør vi når vi ber og faster? Jo vi bruker mer tid med Gud. Og hva skjer når vi bruker tid med Gud? Jo vi får ryddet vekk vantro slik at troen vår kan fungere bedre.
Faste er ingen handlig vi gjør for å få Gud til å gjøre noe, men den kan være med på å rydde vekk vantroen vi har, slik at vår tro kan forløse et bønnesvar.
Husk at Bibelen også sier:
Ef 2:8f
 8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
 9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.
Husk at frelse også betyr utfrielse og helbredelse.
Det går faktisk an å ha vantro og tro på samme tid. Disiplene hadde tro på Jesus. I noen kapitler før, i Matteus, blitt disiplene sendt ut av Jesus (Matt 10 og Luk 10:17) og de hadde sett de lamme gå, døve høre, mennesker blitt reist opp fra de døde og onde ånder forlate mennesker. Dette var alt gjort i stor tro, men de hadde allikevel vantro. Det samme med denne faren: Han måtte ha hatt litt tro. Han hadde tross alt tatt med sin besatte sønn til disiplene, og det var sikkert ikke helt lett å få han med seg.
Jeg tror vantro kom inn da han så at disiplene ikke kunne drive ånden ut av sønnen. Da Jesus kommer sier han: ”Om du kan tro, så er ingen ting umulig for den som tror.” Faren sier i neste setning: ”Jeg tror, hjelp min vantro”. Jesus sier ikke til faren: ”Nei du har vantro så jeg kan ikke hjelpe deg”. Det er klart ut ifra dette skriftstedet at faren hadde tro, men også vantro. Han hadde tro og vantro på samme tid.
Så du kan også si at faste ikke er for at du skal få større tro, men det er for å rydde vekk vantro slik at troen du har på Gud kan bli forløst. Du vet, hvis du ikke hadde hatt noe tro, da hadde du heller ikke vært en kristen og du hadde ikke lest denne undervisningen. Så du har tro, kanskje så lite som et sennepsfrø, men du har tro.
Det var et skriftsted jeg før ofte leste litt fort over, og det var Heb 11:6
 6 Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.
Jeg var redd for at jeg ikke hadde tro, kanskje spesielt ikke tro nok, og da følte jeg at jeg ikke var til behag for Gud. Men det faktum at du tror på Gud behager Han, så han er fornøyd med deg hvis du er en kristen. Men du kan også ha vantro. Hvis du leser listen over troens folk i Heb 11 kan du se at mange av dem hadde vantro, men de er allikevel å regne for personer som hadde tro og som Gud hadde behag i.
Da disiplene spurte Jesus om han kunne øke deres tro, sa ikke Jesus: ”Ja dere har liten tro, så jeg får vel prøve å gi dere litt til.” Men Han sier: ”Om hvis du har tro som et sennepsfrø så er ingen ting umulig.” Jesus sier også i senere i Matteus
Matt 21:21
 21 Jesus svarte og sa til dem: Sannelig sier jeg dere: Hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet. Men om dere så sier til dette fjellet: Løft deg opp og kast deg i havet! – så skal det skje.
 Et sennepsfrø er veldig lite, så det skal ikke mye tro til, og du har faktisk tro. Hva er det som stenger for at fjellet kan løfte seg? Jo det er tvil og vantro. ”Hvis du har tro og ikke tviler i ditt hjerte.” Står det. Så du kan har tro, men også vantro. Vantroen er det som stenger for bønnesvaret, ikke din lille tro. Du trenger ikke prøve på å få mer tro, men du kan kjempe mot vantroen slik at troen kan få fritt spillerom.
Gud har gitt deg alt. Ta et eksempel at et land er blitt lovlig gitt til deg, men så kommer det noen som ønsker å stjele det fra deg. Da må kjempe for å beholde det som er ditt.
 • Troen er gitt deg men du må kjempe mot fienden, vantroen slik at landet ditt kan bli fritt igjen.
 • Husk også at tro ikke er en følelse, men et valg. Du kan velge å tro eller la være.
 
Faster vi for at Gud skal komme nærmere oss?
Vi faster ikke for at Gud skal komme nærmere oss. Gud er alltid nær oss, du er satt i himmelen med Gud (Ef 2:6). Du kan ikke komme nærmere en det! Det er sant at du kan føle at Gud er nærmere deg når du faster, men det er fordi du bruker mer tid på Ham, ikke for de han er nærmere en før. Du kan selvfølgelig få et nærmere vennskap med Gud. Hvis jeg satt ved siden av deg nå, ville jeg fysisk ha vært nær deg, men hvis du ikke snakket med meg vil vi ikke kunne utvikle et vennskap. Og hvis vi snakket mye sammen kunne vi blitt nære venner. Gud ønsker vennskap med deg, men du må begynne å prate med ham for at vennskapet kan bli nært. Men som sagt så er Gud alltid fysisk nær deg. Se for eksempel i Romerbrevet:
Rom 10:6-8
6 Men rettferdigheten av tro sier: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare opp til himmelen? – det vil si, for å hente Kristus ned.
7 Eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen? – det vil si, for å hente Kristus opp fra de døde.
8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.
(Ordet er Jesus se Joh: 1:1)
 
Faster vi får å bli hellige?
Vi faster heller ikke for å bli mer hellig. Du er hellig (1 Kor 3:17, 1Pet 1:16, 1Pet 2:5). Kanskje du tenker: ”Bibelen snakker om å jobbe og jage etter helliggjørelse, vi kan da ikke være hellig?”
Det er sant at Bibelen sier at vi skal jage etter helliggjørelse (Heb 12:14). Men helliggjørelsen er til for at du skal være hellig. Du er hellig, men helliggjørelsen gjør at du holder deg nær til Gud og ikke lar synd feste seg i ditt liv, den gjør at du ønsker å bekjenne din synd og ikke mister din hellighet, ved å bli en frafallen. Så det er veldig sant at uten helliggjørelse kan ingen se Gud (Heb 12:14).
Vi er hellige men vi kan bli skitne på føttene. Jesus forklarte dette for Peter og disiplene da han vasket føttene deres. Joh 13:6-11
 6 Han kommer da til Simon Peter, og denne sier til ham: Herre, vasker du mine føtter?
 7 Jesus svarte og sa til ham: Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal skjønne det senere.
 8 Peter sier til ham: Aldri i evighet skal du vaske mine føtter! Jesus svarte ham: Dersom jeg ikke vasker deg, har du ingen del med meg!
9 Simon Peter sier til ham: Herre, ikke bare mine føtter, men også hendene og hodet!
 10 Jesus sier til ham: Den som er badet, trenger ikke å vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Også dere er rene, men ikke alle.
11 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: Dere er ikke alle rene.
 
Vi er rene. Jesus mente ikke bare disiplene, men også alle vi som tror. Hadde disiplene vært prektige og perfekte, ville ikke Jesus ha sagt dette, husk at Peter bare noen timer senere forrådde Jesus. Så har du valgt å tro på Jesus er du ren, men du kan bli skitten. Den som er ren trenger bare å vaske føttene. I vår vandring i en skitten verden kan vi oppleve å bli møkkete på bena, at synd kommer inn. Hva gjør vi når synd har kommet inn? Jo vi vasker bare føttene, i åndelig betyding selvfølgelig, vi bekjenner og omvender oss fra vår synd, og vi kan gå videre på veien sammen med Gud.
Så når du faster har du et nærere felleskap med Gud og han viser ting i ditt liv som du trenger å vaske vekk, synd som du har fått i din vandring i verden. Så du kan si at vi vasket føttene når vi faster, men vi er faktisk rene. Du blir ikke mer helllig for Gud om du faster, men du kan få ta av deg synd som har festet seg ved deg, og dette er det som jeg har nevnt over: Helliggjørelse.
 
Feil faste
Jes 58:3-11 3 Hvorfor faster vi, og du ser det ikke? Hvorfor plager vi vår sjel, og du akter ikke på det? – Se, på den dag dere faster, gjør dere som dere lyster og utbytter deres arbeidsfolk. 
4 Se, for å trette og strides faster dere, for å slå med ugudelighets neve. Dere faster ikke slik nå at deres røst kan bli hørt i det høye. 
5 Er dette den faste jeg finner behag i, en dag når et menneske plager sin sjel? At en bøyer sitt hode som et siv og rer sin seng i sekk og aske – kaller du det en faste og en dag som behager Herren? 
6 Er ikke dette den faste jeg finner behag i, at dere løser ugudelighets lenker, sprenger åkets bånd, slipper undertrykte fri og bryter hvert et åk? 
7 Er det ikke dette at du bryter ditt brød til den som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus – når du ser en naken, at du da kler ham, og at du ikke drar deg bort fra dem som er av ditt eget kjøtt og blod? 
8 Da skal ditt lys bryte fram som morgenrøden, og din legedom snart spire fram. Din rettferdighet skal gå fram for ditt åsyn, og Herrens herlighet skal danne din baktropp. 
9 Da skal du påkalle Herren, og han skal svare. Da skal du rope, og han skal si: Se, her er jeg! Når du får bort hvert åk iblant deg og lar være å peke fingrer og tale ondt, 
10 når du tar fram til den sultne det som du selv har lyst til, og metter den lidende sjel, da skal ditt lys opprinne i mørket, og din natt skal bli som midt på dagen. 
11 Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter. 
Matt 6:16-18 
16 Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt, slik hyklerne gjør. De gjør ansiktet sitt ukjennelig for å vise folk at de faster. Sannelig sier jeg dere: De har alt fått sin lønn. 
17 Men du, når du faster, da salv ditt hode og vask ditt ansikt, 
18 så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i lønndom. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.  
Begge disse skriftstedene tar opp en feil måte å faste på. Hvis du faster som en religiøs handling, og vil at andre skal se hvor hellig du er fordi du faster, faster du av feil grunn. Men den fasten som Gud ønsker og har behag i er den fasten som bryter synd og sykdommens makt i våres og andres liv. Hvordan skjer dette? Jo gjennom en frimodig tro.
 
Så hva er faste?
Faste er å sette av tid til felleskap med Gud, og når du setter til side viktige ting, som mat, til side, og konsentrere deg om Han, kan vantro forsvinne, og troen kan få virke effektivt i ditt liv. Du vil da også kunne virke mer i Hans kraft. Da kan du også få oppleve at sykdom forsvinner, og ting som var vanskelig løser seg. Ikke for de du fikk Gud til å gjøre det, men fordi vantroen i deg ikke hadde så stor makt lenger.
Den måten du driver vekk vantro er ikke å prøve å få mer tro, men det er å fylle deg med Gud og hans ord slik at vantroen ikke har så fotfeste i ditt liv. Sannheten, Guds Ord, vil sette deg fri!
 
Hva er fordelene med fasten? Åndelig 
1.       Faste hjelper oss til å bli bedre kjent med Gud, og vi får et nærmere forhold til ham fordi vi bruker mer tid med ham. Husk at vi ikke gjør det for å trekke Gud nærmere oss (husk Rom 10:6-8), men vi vil trekker oss nærmere Gud. Når vi trekker oss nære til Gud, vil vi erfare at han også er nær oss.
Jak 4:8
Hold dere nær Gud, så skal Han holde seg nær dere.
2.       Faste hjelper oss til å være utholdene i bønn.
3.       Faste hjelper oss til å høre klarere Guds stemme og hans vilje for våre liv.
4.       Faste hjelper oss til å ha mer autoritet over satan, til å bryte hans makt over ditt og andres liv. Dette fordi vantro blir mer brutt når vi bruker tid med Gud.
Jak 4:7 Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere. 
 
Psykisk/mentalt
1.      Hjelper oss til å dømme om hva som er Guds vilje.
Rom 12:2
 Og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som han har behag i, det fullkomne.
Når vi bruker tid i Guds ord og bønn vil det ha stor en effekt på våre sinn, så vi ikke tenker så mye etter hva denne verden tenker.
2.      Hjelper oss til å ha selvkontroll over våre følelser, begjær, handlinger osv.
2Tim 1:7
 For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.
Dette verset kan også oversettes slik (ut i fra gresk):
For Gud gav oss ikke fryktens ånd, men krafts og kjærlighets og selvkontroll og et sunt sinn.
3.      Hjelper oss til å ha fokus på Jesus.
4.       Hjelper oss til å produsere åndens frukt i våre liv.
Gal 5:22
Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.
5.       Hjelper deg til å bryte syndevaner og ting du har blitt psykisk avhengig av. (husk at syndevaner også kan ha et åndelig fotfeste).
6.       Du kan konsentrere deg lettere og husker ting bedre. (etter å ha fastet over 7 dager, i begynnelsen kan det motsatte skje) 
 
Fysisk
1.       Mange kan oppleve at kroppen blir helbredet. Dette trenger ikke å ha en åndelig forbindelse(det kan så absolutt ha det også), men det kan rett og slett være bra for kroppen. Det hjelper ditt immunsystem, ditt fordøyelsessystem vil fungere bedre. Blodtrykk, kolesterol og magesyre vil bli mer normalt (etter ca 14 dagers fasting).
2.       Kan ha en effekt på din vekt, men det er ikke en anbefalt slankemetode.
3.       Kan ha en effekt på din søvn.
4.       Kan hjelpe deg til å vinne over ting du er fysisk avhengig av.
 
Noen praktisk råd når det kommer til faste.
 • Hvis du faster mer en tre dager er det viktig at du gjør en del forberedelser. Førts er det viktig at du bestemmer deg for hvor lenge du skal faste. Ikke bare begynn og se hvor lenge du kan klare det, men sett et mål. Når du har satt ett mål, for eksempel en uke, begynne uken før og trapp ned på det du spiser slik at magen blir vant med mindre og mindre mat.
 • Når du slutter etter en uke, bruk en uke på å trappe opp igjen.
 • Den viktigste og farligste fasen ved fasten, er når du begynner å spise igjen, og det blir mer og mer viktig hvor lenge du har fastet. Når du begynner, ikke hiv innpå masse mat. Kanskje du har drømt om en hamburger i flere uker, og endelig er dagen der da du kan spise igjen, og du hver innpå 3 Big Mack, eller en svær biff. Hvis du gjør dette etter en lang tids faste, kan det faktisk ta livet av deg. Magen er ikke forberedt på kjøtt og junk food. Du bør begynne svær forsiktig med noe som er veldig lett fordøyelig. Begynn med noe grøt uten melk eller suppe, for eksempel rissuppe. Deretter noen grønnsaker, brød og til slutt kjøtt. Spis kyllingkjøtt før du begynner med biff.
 • Det sies at du bør omtrent bruke like lang tid på å trappe opp og ned som det du faster. Så hvis du faster en måned, forbered en måned før og trapp opp en måned etter.
 • Det er også forskjellige faser ved fasten. De første tre dagene er faktisk de verste, spesielt den tredje dagen, men etter hvert venner kroppen seg til at den ikke får mat, og innstiller seg på det. Mange opplever ny energi den fjerde dagen, og også senere i fasten. En gang jeg fastet en uke, jobbet jeg på en fabrikk og det gikk veldig bra. Noen dager var litt tunge, spesielt i begynnelsen, men etter hvert hadde like mye energi som om jeg ikke fastet.
 • Hvis du aldri har fastet før vil jeg anbefale at du ikke faster lenge, fra 1-3 dager. Du trenger å kjenne kroppen din slik at du vet hva som skjer med den når du faster.
 • Når du faster er det viktig at du får i deg mye vann minst 3-5 liter dagen. Drikk vann når du vanligvis ville spise, dette gir deg litt metthetsfølelse. Når du faster renser kroppen seg fra all avfall, derfor kan det også være en fordel å drikke en del filtret vann.
 • Du vil også oppleve at du fryser mye mer så bruk varme klær og varm gjerne opp huset litt ekstra, spesielt om vinteren.
 • Noen viktige ting: Hvis du går på medisiner bør du rådføre deg med en lege først, hvis du bruker visse medisiner og faster kan det ha i noen tilfeller store negative konsekvenser.
 • Hvis du tenker å faste lenge er det også bra å sjekke det opp med en lege.
 • Hvis du sliter, eller nylig har slitt med en ting som bulimi og andre spiseforstyrrelser vil jeg på det sterkeste anbefale at du ikke faster.
 
Ikke føl fordømmelse
Ikke føl fordømmelse hvis du bryter en faste før det målet du har satt deg er nådd. Eller hvis du føler at faste er forferdelig vanskelig. Det er bra å faste, men Gud sier ikke at du må, og som sagt kan du faste på flere måter en bare mat. Jeg har hørt om noen som spiste bare frukt en periode, andre drakk bare fruktsaft. Du kan også faste fra TV, filmer, Pc-en og nyheter eller andre ting som vanligvis opptar mye av din fritid.
 Bare ønsker å ta med til slutt at det ligger mange åndelige sannheter i fasten, som jeg ikke har sett alt av ennå, men mye av det jeg har sett har jeg fått gitt deg i denne undervisningen.
Studer gjerne teamet dypere selv, og Gud vil åpenbare mange nye ting for deg.